Sök pris

Villkor - extra

Du hittar alla villkor för Extra nedan. För frågor kontakta vår eXtra support på extra.se@stenaline.se.

 

Allmänt

Följande villkor gäller till dess att något annat meddelas.
Genom att använda Extra-programmet medger du att du läst och godkänt dessa villkor.

Stena Line förbehåller sig rätten att göra ändringar i Extra-programmet utan föregående meddelande. Sådana ändringar kan exempelvis gälla hur man tjänar eller löser in poäng eller tredje parts deltagande i programmet. Stena Line förbehåller sig också rätten att avsluta programmet helt och hållet. Under alla omständigheter kommer du att meddelas minst fyra veckor i förväg. Stena Line ansvarar inte för några skador som orsakas av att programmet ändras eller avslutas.

 

2. Medlemskap

2.1 Poäng kan tjänas och användas på alla marknader där Stena Line Extra tillämpas.

2.2 Endast privatpersoner kan ansöka om medlemskap i Extra, inte företag eller andra organisationer. Medlemmar kan endast tjäna in och använda poäng för privat bruk (inte för affärsändamål).

2.3 Alla personer som fyllt 18 år och som har sin postadress i ett land där det går att bli medlem i programmet kan registrera sig på vår webbplats. Medlemskapet är personligt och kan inte överföras. Ansökan om medlemskap i Extra är kostnadsfri.

2.4 Du kan lägga till upp till fem familjemedlemmar på ditt konto. Varje familjemedlem kan tjäna poäng på samma konto. Familjemedlemmar kan registreras på Mina sidor. Alla familjemedlemmar måste ha fyllt 18 år. Det är endast huvudmedlemmen som kan lösa in och använda poäng. Det är också enbart huvudmedlemmen som kan utnyttja eventuella Guldmedlemsfördelar.

2.5 En giltig e-postadress krävs för att bli medlem i Stena Line Extra. När medlemmen går med programmet godkänner denne att Stena Line får skicka e-post med uppdaterat poängsaldo, nyheter om lojalitetsprogrammet, nyhetsbrev och andra erbjudanden från Stena Line och dess samarbetspartners. Stena Line kommer inte att sälja dina personuppgifter till externa parter, men förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte.

2.6 Medlemmarna identifieras med hjälp av sitt medlemskontonummer i Extra.

2.7 Medlemmen ska informera Stena Line om eventuella namn- och adressändringar via Mina sidor.

2.8 Stena Line Scandinavia AB ansvarar för alla data och all information som samlas in. För att säkerställa och hantera data korrekt, följer vi personuppgiftslagen (PUL) och de regler som gäller.

2.9 Medlemmarna ska hålla sig uppdaterade om de aktuella villkoren för Stena Lines Extra-program. Stena Line kan ändra de aktuella villkoren för medlemskap, och detta meddelas i så fall fyra veckor innan ändringarna träder i kraft. Ändringarna publiceras på vår webbplats och meddelas via e-post.

2.10 Information om poängsaldo, intjänade och använda poäng finns på Mina sidor. Poängen delas ut (krediteras) när resan är avslutad.

2.11 Medlemskap kan avslutas tre sätt:

Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Detta gör du via Mina sidor eller genom att skriva till Stena Line. Eventuella oanvända poäng går förlorade direkt efter att medlemskapet avslutats.
Om inga poäng har tjänats in under en period om två år, förbehåller Stena Line sig rätten att på egen hand avsluta medlemskapet.

 

I händelse av bedrägeri eller om du lämnar ofullständig eller falsk information, inte följer de fastställda villkoren, missbrukar medlemsrättigheterna eller på något annat sätt orsakar skada för oss eller våra dotterbolag, har vi rätt att omedelbart avsluta ditt medlemskap och annullera alla intjänade poäng.

 

3. Tjäna poäng

3.1 Extra-poäng delas ut (krediteras) när resan är avslutad, och de är giltiga i 24 månader från det datum då de tjänats in. Poäng som blivit ogiltiga dras automatiskt bort från kontot den sista dagen i månaden.  

3.2 Stena Line fastställer vilka avgifter, paketerbjudanden och produkter ombord som ger rätt till poäng. Stena Line förbehåller sig rätten att när som helst ändra poängvärdet för avgifter, paketerbjudanden och produkter ombord. 
Extra poäng kan tjänas in på resor och förbokade arrangemang ombord. Du kan tjäna Extra-poäng på utvalda köp ombord under förutsättning att ditt boardingkort skannas i kassan vid inköpsstället.

Det går inte att tjäna poäng på bokningar där medlemsnumret inte har lags till i bokningen före avresan.

Det går inte att få poäng för köp ombord efter att resan är avslutad.
Det går inte att få poäng för bokningar som betalats med poäng. 
Det går inte att få poäng för produkter som köpts till medlemspris ombord.

3.3 Blå medlemmar tilldelas 5 Extra-poäng per 1 euro. Guldmedlemmar tilldelas 10 Extra-poäng per 1 euro.

Stena Line förbehåller sig rätten att ha andra poängskalor eller inga poäng alls för produkter som innehåller inslag från tredje part, t.ex. paketerbjudanden från samarbetspartners eller ytterligare transportmedel.

3.4 Medlemmar får endast samla poäng på resor som de själva är med på. Detta gäller inte familjekonton, där alla registrerade familjemedlemmar kan resa och samla poäng.

3.5 För att tjäna poäng på en resa måste medlemsnummer uppges vid bokning. Det enklaste sättet att försäkra sig om att lojalitetsnumret registreras är att logga in på ditt Extra-konto innan du gör en bokning online. Om bokningen görs via vårt call-center måste lojalitetsnumret uppges innan bokningen görs.

3.6 Poäng fås på bokningar för upp till 9 personer. Om man är 10 eller fler personer på bokningen så får man inga poäng alls.

 

4. Använda Poäng

4.1 Extra-poäng kan inte växlas mot kontanter.

4.2 Extra-poäng kan endast användas av kontoinnehavare och kan inte föras över till annan person.

4.3 Extra-poäng kan användas som fullständig betalning eller delbetalning för resor hos Stena Line. Stena Line fastställer vilka avgifter och rutter som kan betalas med poäng, och detta kan ändras under tid. Poäng kan inte användas för köp ombord, medlemspriser, paketerbjudanden, gruppbokningar eller fraktbokningar. 

4.4 Medlemmen bär ensam ansvar för att följa lokala skattebestämmelser vid användande av poäng.

4.5 1 poäng = 1 cent (0,01 €).

 

5. Nivåer

5.1 Du börjar som blå medlem. Detta medlemskap förnyas automatiskt varje år. När du tjänat över 6 250 poäng inom 12 månader uppgraderas du till guldnivå. Guldmedlemskapet gäller i 12 månader efter uppgraderingen. För att förbli guldmedlem måste du tjäna 12 500 poäng under de efterföljande 12 månaderna efter uppgraderingen. Medlemskapet återställs automatiskt till blå nivå om du tjänar mindre än 12 500 poäng under de efterföljande 12 månaderna.

 

6. Allmänna boknings- och resevillkor

6.1 Alla bokningar omfattas av villkoren som gäller för produktköp hos Stena Line.


För mer information om Extra, se vanliga frågor och svar eller maila oss på extra.se@stenaline.com