Trafikinformation

Här HITTAR DU information om förändringar i tidtabellen för samtliga avgångar.

Välj rutt nedan för att få aktuell information om eventuella förseningar och övriga upplysningar. Vid vald rutt visas information för respektive avgång. Om det finns någon förseningsvarning på linjen syns den i toppen av tidtabellen. Till vänster kan du se information kring planerade underhållsarbeten, och annan nyttig information om våra fartyg. 


VÄLJ LINJE FÖR ATT SE TIDER OCH CHECK-IN INFO
 •  Tyskland har infört en ”inre Schengenkontroll”. Läs mer under Trafikinformation 

   

 • 2017-02-23 Stena Flavia med den planerade avgången 10:30 från Nynäshamn till Ventspils kommer på grund av tekniska problem bli inställd. Turen 23:59 med Stena Flavia från Ventspils till Nynäshamn är där med också inställd. 
 • Route message:

  Rostock-Trelleborg

  FS Mecklenburg-Vorpommern is in dock during period 23rd of December until 12th of February. As from 15th of January we will have a relief ship called Finnclipper serving FS Mecklenburg-Vorpommerns time table.

 • Route message :

  Sassnitz- Trelleborg

  FS Sassnitz is in dock during period 23rd of January and expected back in time table as from 7th of February out from Trelleborg. As an alternative route for the period we recommend Trelleborg Rostock.

*Info om check-in, se respektive avgång


Avgång Ankomst Restid Fartyg
Avgång Ankomst Restid Fartyg
Dokument som behövs för att resa med Stena Line

På Stena Lines linjer till och från kontinenten

En av dessa ID-handlingar krävs för resa mellan Tyskland och Sverige, Polen och Sverige,

 

 • Pass med MRZ-kod,
 • Nationellt id-kort utfärdat av nationell myndighet inom EU/EES 
 • Körkort utfärdat inom EU/EES 

 

En av dessa ID-handlingar krävs för resa mellan Lettland och Sverige, Tyskland och Lettland:


 • Pass med MRZ-kod, 
 • Nationellt id-kort utfärdat av nationell myndighet inom EU/EES 

ID-handlingen ska kunna uppvisas vid incheckning. Detta gäller alla resenärer, även barn.

På Stena Lines linjer mellan de nordiska länderna

Mellan Danmark och Sverige samt Danmark och Norge, är id-handlingarna listade nedan godkända vid incheckning när det gäller medborgare inom EU/EES. För resande från länder utanför EU/EES är det pass som gäller som giltig id-handling vid incheckning, även för barn. Från och med 8/2 görs även id-kontroll på utresan från Göteborg och Varberg. Detta för att resenärer inte ska fastna i Danmark på grund av felaktigt ID.


 • Pass med MRZ-kod, 
 • Nationellt id-kort utfärdat av nationell myndighet inom EU/EES 
 • Körkort utfärdat inom EU/EES 

Detta gäller alla resenärer, barn under 16 år som reser tillsammans med förälder/föräldrar är undantagna.

 

Documents needed to travel with Stena Line

On Stena Line’s routes to and from the continent

On the routes between Germany and Sweden, Poland and Sweden:

 • Passport with MRZ code, 
 • National identity card issued by an authority within the EU/EEA 
 • Driver’s license issued in the EU/EEA

 

On the routes between Latvia and Sweden, Germany and Latvia:


 • Passport with MRZ code, 
 • National identity card issued by an authority within the EU/EEA 

The document is needed to be able to check-in and travel. This applies to all passengers, including children.

On Stena Line's routes between the Nordic countries

On the routes between Denmark and Sweden and Denmark and Norway, the identification documents listed below are approved for check-in and travel for citizens within the EU/EEA. For travelers from outside the EU/EEA, passport is the only valid document, this also applies to children. From Feb 8th identification documents will be checked traveling from Gothenburg and Varberg. 


 • Passport with MRZ code, 
 • National identity card issued by an authority within the EU/EEA 
 • Driver’s license issued in the EU/EEA


This applies to all passengers but children under 16 traveling with parent/parents is excepted and can travel on their parents ID:s.

Reglerna ovan är Stena Lines generella regler som gäller för att resa med våra färjor till och från Sverige.
Det är resenärens skyldighet att före resan kontrollera vilken typ av dokumentation som krävs för att komma in i det land 
han eller hon ska resa till.