Sök pris & boka

Allianz Global Assistance reseförsäkring


Vilket lands lag är tillämplig för denna försäkring?

Om inget annat avtalats gäller svensk lag. Om det uppstår tvister avseende denna försäkring har svensk domstol slutlig domsrätt.