Sök pris & boka

Munskydd ombord på våra fartyg till Danmark


Var och när gäller kravet på munskydd?

Kravet att bära munskydd gäller under hela resan, från ombordstigning till avstigning och i våra terminaler I Danmark. För ytterligare information om vad som gäller I Danmark, vänligen läs mer på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1221