Sök pris & boka

Munskydd ombord på våra fartyg till Danmark


Vilken typ av munskydd är det som gäller?

Den enda definitionen enligt kravet från de danska myndigheterna är att det ska vara ett engångs- eller flergångs som tätt åtsittande täcker mun och näsa med fästning bakom huvudet eller öronen.

 

Läs mer på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1221