Sök pris & boka

Information Covid-19

Här kan du läsa mer om vilka extra säkerhetsåtgärder vi vidtagit för våra gäster och personal

För oss på Stena Line är det säkerheten och välbefinnandet av våra kunder, våra kollegor och vårt samhälle som betyder mest. Vi gör allt vi kan för att frakt, passagerare och nödvändiga varor når sina slutdestinationer och vi följer även Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer.


Färjan Stena Scandinavica ute på havet
Löpande kontakt med myndigheter

Vi har löpande kontakt med myndigheterna i de 10 länder där vi är verksamma i samt hälsovårdsorganisationer för att säkerställa att vi följer de krav och åtgärder som finns. Social distansering är infört för all personal, både i land och ombord på våra fartyg.

Nya rutiner kring allmänna utrymmen ombord

Områden såsom aktivitetsplatser för barn, gym, bio, spa och pooler är tillfälligt avstängda och vi kontrollerar löpande antalet personer som vistas på samma plats samtidigt. Vi uppmanar våra gäster ombord att hålla avstånd till varandra och utvalda sittplatser kan vara avstängda på grund av detta.

Ökade hygienrutiner och 100% frisk luft

Vi har ökat frekvensen på städning av alla gemensamma ytor och är extra noggranna att ännu oftare desinficera ytor som många rör vid som exempelvis dörrhandtag, pekskärmar och telefoner. Sanering sker både under pågående resor samt efter ankomst till hamn. Vi har även gett ökad möjlighet för handtvätt och självklart hittar du handsprit vid allmänna ytor. Ombord på våra fartyg finns 100% frisk luft då vi har stängt av all luftåtervinning på vår utrustning.

Plexiglas vid våra kassor

För extra säkerhet är skärmar i plexiglas monterade vid våra kassor och vi rekommenderar våra gäster att handla med kort.

maximerar utbudet av paketerad mat

För att minimera risken för smittspridning serverar vi ingen buffé ombord på våra färjor. Det gäller såväl frukost- som middagsbufféer. Istället har vi maximerat vårt utbud av paketerad mat i våra caféer ombord.

Vår personal finns här för dig

Vår ombordpersonal är extra utbildade i smittskyddsfrågor och våra fartyg är utrustade med medicinsk utrustning. Anställda uppmanas att vara uppmärksam på sin egen hälsa och att stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom. Dessutom genomförs regelbundna hälsokontroller så som temperatur etc.

Vi följer myndigheternas rekommendationer

Vi har valt att ställa in alla icke nödvändiga arbetsrelaterade resor, events samt stora möten. Vi följer även myndigheternas rekommendationer och uppmanar våra anställda att arbeta hemifrån i största möjliga mån.