Paketresevillkor

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

 

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Stena Line Scandinavia AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

 

Dessutom har Stena Line Scandinavia AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

 

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 hittar du i punkt 5.6 nedan.