Sök pris & boka

Extra privacy policy


1.

Inledning

Vi, Stena Line Scandinavia AB med registreringsnummer 556231-7825 (”Stena Line”), är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Alla hänvisningar till ”vi”, ”oss” eller ”vår(t)/våra” i denna integritetspolicy syftar på Stena Line. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna integritetspolicy. Vi respekterar din integritet och tar allvarligt på att skydda dina personuppgifter.

Våra medlemsklubbar Extra Blue, Extra Gold och Business Traveller kallas tillsammans ”Medlemsklubbar(na)” nedan.
Följande webbplatser utgör våra ”Webbplatser”:
https://www.stenaline.se/, https://www.stenaline.no/, https://www.stenaline.dk/, https://www.stenaline.cz/, https://www.stenaline.de/, https://www.stenaline.ee/, https://www.stenaline.es/, https://www.stenaline.fi/, https://www.stenaline.fr/, https://www.stenaline.co.uk/, https://www.stenaline.ie/, https://www.stenaline.it/https://www.stenaline.lt/, https://www.stenaline.lv/, https://www.stenaline.nl/, https://www.stenaline.pl/, https://www.stenaline.ru/, https://www.stenalinetravel.com/, https://www.stenalineshopping.se, https://www.stenalineshopping.no
Våra Webbplatser och andra kommunikationssätt (e-post, telefon, kontakt med support, sociala medier, chatt och pappersformulär) som du använder i samband med medlemskap i en Medlemsklubb kallas nedan våra ”Medlemsklubbtjänster”.

 

2.

 

Vad omfattas av integritetspolicyn?
Denna integritetspolicy gäller vår behandling av dina personuppgifter, om du är medlem i en av våra Medlemsklubbar och använder våra Medlemsklubbtjänster. Denna integritetspolicy innehåller bland annat information om i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter, vem vi delar dem med och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Information om vår behandling av personuppgifter för övriga kunder och webbplatsbesökare finns i Stena Lines integritetspolicy för bokningskunder och webbplatsbesökare.

Information om hur vi hanterar cookies finns i vår cookie-policy.

 

3. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Stena Line behandlar följande kategorier av personuppgifter:

(a) Namn
(b) Födelsedatum
(c) Kön
(d) Kontaktuppgifter (adress, telefon- och/eller mobilnummer,
e-postadress)
(e) Information om medlemskap i Medlemsklubb – typ av medlemskap (Extra Blue, Extra Gold eller Business Traveller), medlemsnummer, hur länge du varit medlem, hur länge du varit på nuvarande medlemskapsnivå och medlemspoängsaldo
(f) Lösenord
(g) Transaktionshistorik (datum, transaktionstyp, transaktionsdetaljer, intjänade poäng)
(h) Bokningshistorik
(i) Platsinformation baserad på din IP-adress
(j) Webbläsarinformation (webbläsarversion)
(k) Din arbetsgivare och befattning (för affärsresenärer)

 

4. Varifrån får vi dina personuppgifter?

Stena Line inhämtar dina personuppgifter direkt från dig när du registrerar dig som medlem i någon av våra Medlemsklubbar, när du använder våra Medlemsklubbtjänster, när du bokar en resa, när du gör en transaktion som ger dig medlemspoäng i en Medlemsklubb eller när du använder medlemspoäng som betalning.
Stena Line inhämtar också personuppgifter från resebyråer som du har instruerat att lämna dina personuppgifter till oss. Uppgifterna lagras i det land där resebyrån lagrar personuppgifter.

 

5. Vad händer om du inte lämnar dina personuppgifter till oss?

Medlemskap i en Medlemsklubb är av en sådan natur att du måste ge oss tillgång till de personuppgifter som anges i ovan i avsnitt 3 för att kunna bli och förbli medlem i våra Medlemsklubbar. Om du inte lämnar dessa personuppgifter till oss kan vi alltså inte erbjuda dig medlemskap i en Medlemsklubb.

 

6. I vilka syften behandlar vi dina personuppgifter och vad är den juridiska grunden för dessa behandlingsaktiviteter?

Stena Line behandlar dina personuppgifter i de syften som anges nedan. Vi måste ha en juridisk grund för varje syfte. En juridisk grund kan till exempel vara (i) att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja ett avtal som vi ingått med dig, eller (ii) att Stena Line eller en tredje part har ett legitimt intresse av att behandla personuppgifterna, som inte åsidosätts av ditt intresse av att personuppgifterna inte behandlas. Under varje syfte nedan anges den juridiska grund som Stena Line förlitar sig på.

(a)

Administrera medlemskap i Medlemsklubben Extra
Stena Line använder namn, kontaktuppgifter, information om medlemskap i Medlemsklubb, transaktionshistorik och bokningshistorik för att administrera ditt medlemskap, dina intjänade och utnyttjade poäng samt din medlemskapsnivå, och för att förse dig med våra avtalade Medlemsklubbtjänster enligt användningsvillkoren för Medlemsklubben Extra. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på våra skyldigheter mot dig enligt avtal. 

 

(b)

Administrera medlemskap i Business Traveller
Stena Line använder namn, kontaktuppgifter, information om medlemskap i Medlemsklubb, transaktionshistorik, bokningshistorik samt uppgifter om din arbetsgivare och befattning för att administrera din arbetsgivares medlemskap, intjänade och utnyttjade poäng samt medlemskapsnivå, och för att tillhandahålla våra avtalade Medlemsklubbtjänster enligt medlemsavtalet för Business Traveller. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse.

 

(c)

Tillhandahålla våra Medlemsklubbtjänster
Stena Line använder namn, kontaktuppgifter, information om medlemskap i Medlemsklubb samt uppgifter om din arbetsgivare och befattning för att kommunicera med dig när du använder våra Medlemsklubbtjänster. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse. 

 

(d)

Förbättra våra Medlemsklubbtjänster
Vi använder namn, kontaktuppgifter, webbplatsinformation baserat på din IP-adress, webbläsarinformation, information om medlemskap i Medlemsklubb och transaktionshistorik för att inhämta statistik om hur du använder våra Tjänster, i syfte att förbättra våra Medlemsklubbtjänster genom att åtgärda programfel, snabbt och enkelt identifiera och lösa problem med Webbplatskonvertering, ändra gränssnittet så att du snabbt hittar den information du söker eller framhäva relevanta erbjudanden på Webbplatsen. Det gör vi genom att analysera din användning av våra Tjänster. Personuppgifter som vi använder för att förbättra våra Medlemsklubbtjänster är aggregerade så långt möjligt. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse.

 

(e)

Hindra missbruk av Medlemsklubbtjänster
Vi kan i den utsträckning som är nödvändig använda namn, kontaktuppgifter och medlemsnummer (enligt vad som är relevant i varje specifikt fall) för att hindra missbruk och bedrägeri. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse. 

 

(f)

Lämna erbjudanden, rabatter och uppgraderingar baserat på dina inköp
Vi använder namn, kontaktuppgifter och information om medlemskap i Medlemsklubb för att lämna erbjudanden, rabatter och uppgraderingar till dig baserat på dina inköp inom ramen för ditt medlemskap i Medlemsklubben. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse. 

 

(g)

Direktmarknadsföring
Vi använder namn, kontaktuppgifter och information om medlemskap i Medlemsklubb, i den utsträckning du har lämnat sådana personuppgifter till oss vid användning av våra Medlemsklubbtjänster, för att skicka dig nyhetsbrev, erbjudanden och relevant information om våra Medlemsklubbtjänster. Vi skickar dessa till dig via post, textmeddelande, e-post och andra former av elektronisk kommunikation. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse.

Du har rätt att när som helst välja bort direktmarknadsföring enligt beskrivningen i avsnitt 6 (f)–(g). Om du gör det kommer Stena Line inte längre att skicka sådan direktmarknadsföring till dig.

 

(h)

Hantera klagomål samt försvara och/eller etablera juridiska anspråk
Vi använder personuppgifter endast i den mån som det är relevant i varje specifikt fall för att hantera klagomål samt försvara och/eller etablera juridiska anspråk. Denna behandling baseras på vårt legitima intresse.

 

7. Vem delar vi dina personuppgifter med?

För att kunna uppfylla de syften som anges ovan, delar Stena Line dina personuppgifter med följande mottagare:

(a) Stena Rederi AB
(b) Stena Line Travel Group AB
(c) Stena Line Ltd.
(d) Stena Line Irish Sea Ferries Ltd.
(e) Stena Line BV
(f) Stena Line GmbH & Co. KG
(g) Stena Line Danmark A/S
(h) Stena Line Norge AS
(i) Stena Line Polska sp.z o.o.
(j) UAB Stena Line
(k) SIA Stena Line
(l) Plattformar för reklam och omdirigering som Google Adwords, Youtube och Facebook
(m) Tjänsteleverantörer som vi anlitar för att kunna tillhandahålla tjänster, till exempel webbvärdföretag, utskicksföretag, analysföretag, IT-leverantörer, evenemangsvärdar med mera

 

8.

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES-området?
Stena Line kan överföra några av dina personuppgifter till de länder som anges nedan och som ligger utanför EU/EES-området. I de fall som EU-kommissionen inte har fastslagit att något land nedan säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, lämnar vi en beskrivning av de skyddsåtgärder vi vidtar eller den juridiska grund vi förlitar oss på för att se till att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddslagar.

Land: USA

Skyddsåtgärd: The European Commission’s Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data (2010/87/EU)

 

Du är välkommen att kontakta vårt uppgiftsskyddsombud om du vill ha en kopia av ovanstående skyddsåtgärd. Kontaktuppgifterna finns i avsnitt 11 i denna integritetspolicy.

 

9.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Syfte Typ av personuppgifter Lagringsperiod
Administrera medlemskap i Extra och/eller Business Traveller Namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, information om medlemskap i Medlemsklubb, lösenord, transaktionshistorik och bokningshistorik, din arbetsgivare och befattning Så länge du är registrerad medlem i en Medlemsklubb 
Förbättra våra Medlemsklubbtjänster Platsinformation baserad på din IP-adress och webbläsarinformation Under 26 månader efter att du har utnyttjat våra Medlemsklubbtjänster
Hantera klagomål samt försvara och/eller etablera juridiska anspråk Personuppgifter som är relevanta för att bedöma klagomål på Medlemsklubb eller försvara och/eller etablera juridiska anspråk Så länge som dina personuppgifter rimligen behövs för att försvara och/eller etablera juridiska anspråk (normalt så länge som den relevanta juridiska preskriptionstiden)

 

10. Vilka rättigheter har du?

Nedan sammanfattas dina rättigheter enligt EU:s dataskyddslag. Det kostar inget att utöva dessa rättigheter, och du kan göra det genom att skicka ett e-postmeddelande eller brev till adresserna som anges i slutet av det här dokumentet. Du kan även använda kontaktformuläret på webbplatsen.
Som medlem i en Medlemsklubb har du alltid möjlighet att ta bort eller rätta den information vi har om dig. Du kan redigera dina uppgifter genom att klicka på länken ”Min profil” när du har loggat in i Medlemsklubben på Webbplatsen. Alla e-postmeddelanden du får från Medlemsklubben innehåller också en länk till din personliga profil, som du kan använda om du vill uppdatera den. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor gällande dina rättigheter (se kontaktuppgifterna i slutet av dokumentet).

Stena Line gör alltid en bedömning av om en begäran att utöva dessa rättigheter är giltig. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta. Undantag kan förekomma.

Förutom rättigheterna som anges nedan har du alltid rätt att lämna klagomål på Stena Lines behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet.

 

(a)

Rätt till åtkomst. Du har rätt att på begäran få en kopia av dina personuppgifter som Stena Line behandlar, och även att få tilläggsinformation om Stena Lines behandling av dina personuppgifter.

 

(b)

Rätt till korrigering. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga eller ofullständiga.

 

(c) Rätt till radering. Du har rätt att begära att Stena Line raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål under någon av följande omständigheter:
-

Personuppgifterna behövs inte längre i det syfte för vilket de ursprungligen inhämtades eller på annat sätt behandlades

-

Du återtar ditt samtycke till en behandlingsaktivitet som det inte finns någon annan juridisk grund för

-

Du gör en giltig invändning mot behandlingen av dina personuppgifter

-

Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt

-

Personuppgifterna måste raderas för uppfyllande av ett lagkrav

 

(d) Rätt att begränsa behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under någon av följande omständigheter:
-

Personuppgifternas riktighet är under utredning

-

Behandlingen är olaglig eller behövs inte längre för sina syften, men du motsätter dig radering av dina personuppgifter och begär begränsning i stället

-

Stena Line behöver inte längre personuppgifterna, men du behöver personuppgifterna för att etablera, utöva eller försvara något juridiskt anspråk

-

Du har motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter och din invändning är under utredning

 

(e)

Rätt till flytt av uppgifter. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter om dig som du har lämnat till Stena Line i syfte att överföra dem till en annan tjänsteleverantör, om behandlingen av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal.

 

(f)

Allmän rätt till invändning. Du har en allmän rätt att när som helst motsätta dig sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på Stena Lines legitima intressen. Vi måste då visa att vi har tvingande juridiska skäl för behandlingen eller att vi behöver personuppgifterna för att etablera, utöva eller försvara juridiska anspråk.

 

(g)

Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Stena Line får då inte längre behandla dina personuppgifter i detta syfte.

 

11. Hur kan du kontakta oss?

Du kan kontakta oss via följande kommunikationskanaler:
Huvudkontor:
Adress: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg
Telefon: 0770 - 57 57 00
E-post: info.se@stenaline.com

Obs! Vi har utsett ett Dataskyddsombud, DPO (Data Protection Officer), som du kan kontakta om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Välkommen att kontakta vårt uppgiftsskyddsombud Wiebke Jensen på dpo@stenaline.com.