Sök pris & boka

VILLKOR FÖR STENA LINE LABS

1) Personuppgiftsansvarig är Stena Line Scandinavia AB (Stena Line). Stena Line ansvarar för alla uppgifter och all information vi inhämtar. Vi följer gällande lagar för att skydda och hantera uppgifter på rätt sätt. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter i Stena Lines integritetspolicy.

2) I samband med din registrering till Stena Line Labs behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig för medverkan i olika slags kundundersökningar. När du avanmäler dig från Stena Line Labs (genom att maila till stenalabs@stenaline.com), kommer vi att rensa dina personuppgifter omedelbart och oåterkalleligt. Svar på tidigare lämnade undersökningar och intervjuer kommer inte att kunna rensas ifall du bestämmer dig för att avanmäla dig eftersom dessa svar är anonyma och inte kopplade till dig som person.

3) Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på dpo@stenaline.com.