Sök pris & boka

SÄRSKILDA TRANSPORTVILLKOR

Stena Line Scandinavia AB


Avsnitt 1 Transport

För bokningar med Economy, Flexi samt Premiumbiljetter gäller följande regler vid betalning, ändringar och avbokningar. 

Economy Flexi Premium
Budgetalternativet.
Vårt billigaste biljettalternativ. Strikta ombokningsregler, ingen återbetalning vid avbokning.
För mer flexibilitet.
Flexibiljetten ger dig stor flexibilitet att ändra bokningen och få pengar tillbaka.
Generösa bokningsvillkor.
Premiumbiljetten kan avbokas fram till 2 timmar före avresan.

 

1.1 Betalningsvillkor

Betalningsvillkor
Economy Flexi Premium
Betalas i samband med bokning. Betalas i samband med bokning.
Betalas i samband med bokning.

 

1.2 Regler i samband med ändring

Regler i samband med ändring Economy Flexi Premium
Ändring av namn, adress, telefonnnummer etc. Ingen avgift. Ingen avgift. Ingen avgift.
Ändring av rutt eller tid för avresa.*  Nytt pris beräknas.
+ Ändringsavgift***
Ingen avgift.
Ingen avgift.
Ändring av typ av fordon  Nytt pris beräknas.
Ingen avgift.
Nytt pris beräknas.
Ingen avgift.
Nytt pris beräknas.
Ingen avgift.
Tillägg på en bokning t ex en extra hytt utan att ändra linje, datum eller avgångstid. Nytt pris beräknas. Ingen avgift. Nytt pris beräknas. Ingen avgift. Nytt pris beräknas. Ingen avgift.
Tillägg på en bokning t ex en extra hytt och samtidigt ändra linje, datum eller avgångstid.

Nytt pris beräknas. 
+ Ändringsavgift***
Nytt pris beräknas. Ingen avgift.
Nytt pris beräknas. Ingen avgift.
Ta bort tillägg t ex en måltid  Ingen återbetalning.
Ingen avgift.
Ingen avgift.
*skillnaden i pris mellan bokningsdatum och ändringsdatum kommer debiteras av Stena Line (om högre)   JA  JA  JA
*skillnaden i pris mellan bokningsdatum och ändringsdatum kommer återbetalas av Stena Line (om lägre) 
 
 NEJ  JA**  JA**
Återbetalning av bokningsavgift och avbeställningskydd  NEJ NEJ NEJ
Ny prisberäkning sker alltid vid ombokning vilket kan medföra dyrare biljettpris.
**Skillnaden i det nya priset kommer att återbetalas om ändringen är gjort fram till 24 timmar innan resan på Flexi och fram till två timmar innan på Premium.

***Ändringsavgift tas ut enligt tabellen ovan. (Se även avsnitt 5)
***Ändringsavgift tas ut per väg, om du ändrar båda vägarna kommer du betala dubbel avgift. 

***Serviceavgift tillkommer vid ändring via telefon eller i våra terminaler/hamnar

 

1.3 Regler i samband med avbokning

Regler i samband med avbokning Economy Flexi Premium
Avbokning tidigare än 24 timmar före avresa. 100% avbokningssavgift 30 kr avbokningsavgift
30 kr avbokningsavgift
Avbokning senare än 24 timmar innan avresa 100% 
avbokningsavgift
50%
avbokningsavgift
30 kr avbokningsavgift
Avbokning senare än 2 timmar innan avgång. 100% avbokningsavgift
100% avbokningsavgift
100% avbokningsavgift
Observera att återbetalning enligt ovanstående regler endast sker i de fall bokningen blivit regelrätt avbokad. Ej utnyttjade biljetter som ej avbokats berättigar ej till någon återbetalning.

1.4 Avbeställningsskydd för färjebiljetter

Vi rekommenderar att teckna vår avbeställningsskydd när du gör din bokning . Den täcker kostnaderna för resan och ger dig rätt till återbetalning om du behöver avboka din bokning på grund av sjukdom eller olycka. 

Läs mer under avsnitt 4.

Vänligen observera sista incheckningstid för garanterad plats. Sista incheckningstid framgår av din bekräftelse/biljett.  

 

Avsnitt 2 Dagsturer, kryssningar samt övriga researrangemang. Gäller ej paketresor.

2.1 Betalningsvillkor

Betalning sker i samband med bokning

 

2.2 Regler i samband med ändring

Regler i samband med ändring
Ändring av namn, adress, telefonnnummer etc.*** Ingen avgift.
Ändring av rutt eller tid för avresa.*  Nytt pris beräknas
+ Ändringsavgift**
Ändring av typ av fordon  Nytt pris beräknas
Ingen avgift.
Tillägg på en bokning t ex en extra hytt utan att ändra linje, datum eller avgångstid. Nytt pris beräknas.
Ingen avgift.
Tillägg på en bokning t ex en extra hytt och samtidigt ändra linje, datum eller avgångstid.
Nytt pris beräknas. 
+ Ändringsavgift**
Ta bort tillägg t ex en måltid  Ingen återbetalning.
*skillnaden i pris mellan bokningsdatum och ändringsdatum kommer debiteras av Stena Line (om högre)   JA
*skillnaden i pris mellan bokningsdatum och ändringsdatum kommer återbetalas av Stena Line (om lägre) 
 
 NEJ
Återbetalning av bokningsavgift och avbeställningskydd  NEJ

Ny prisberäkning sker alltid vid ombokning vilket kan medföra dyrare biljettpris. 
**Ändringsavgift tas ut enligt tabellen ovan. (Se även avsnitt 4)
**Serviceavgift tillkommer vid ändring via telefon eller i våra terminaler/hamnar
*** Biljetten är personlig. Efter påbörjad resa kan namn ej ändras.


2.3 Ej incheckad/utnyttjad utresa


En ej incheckad/utnyttjad utresa innebär automatisk annullering av hela bokningen, d v s även hemresan. Ej utnyttjade biljetter som ej avbokats berättigar ej till någon återbetalning. Nedanstående avgifter ersätter anmälnings- och avbeställningsavgifter i avsnittet Allmänna transportvillkor. Vid avbeställning på grund av akut sjukdom eller olycksfall debiteras avbeställningsavgifter för de som ej har tecknat avbeställningsskydd. Försäkring rekommenderas. 


2.4 Avbeställningsavgifter 

Vid avbeställning debiteras 100% av resans värde

2.4 Avbeställningsskydd 


Vi rekommenderar att teckna vårt avbeställningsskydd när du gör din bokning . Den täcker kostnaderna för resan och ger dig rätt till återbetalning om du behöver avboka din bokning på grund av sjukdom eller olycka. 

Läs mer under avsnitt 4.

Vänligen observera sista incheckningstid för garanterad plats. Sista incheckningstid framgår av din bekräftelse/biljett. 

Avsnitt 3 Avboknings- och ombokningsvillkor för buss och gruppbokningar

Om resa bokas mer än 6 veckor innan avresa

  • En deposition på 10% betalas in 14 dagar efter bokning
  • Bokning fullbetalas senast 28 dagar innan avresa
  • Om deposition inte är inkommen på utsatt tid förfaller bokningen

 

Om resa bokas mindre än 6 veckor innan avresa

  • Bokning fullbetalas vid bokningstillfälle

 

De bokningar som inte är betalda inom utsatt tid avbokas med automatik

 

Ovan regler gäller ej kreditkunder då totalbeloppet faktureras efter avgång.

Avbokningsavgifter
Avbokning fram till 29 dagar innan avresa 
Bokningsavgift förfaller
Avbokning mellan 28-15 dagar innan avresa 
15% av totalsumman på bokningen förfaller alt minst bokningsavgiften
Avbokning mellan 14-4 dagar innan avresa 
50% av totalsumman på bokningen förfaller
Avbokning senare än 4 dagar innan avresa
100% av totalsumman på bokningen förfaller

Avsnitt 4 Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att teckna vårt avbeställningsskydd när du gör din bokning . Den täcker kostnaderna för resan och ger dig rätt till återbetalning om du behöver avboka din bokning på grund av sjukdom eller olycka

.
Avbeställningsskyddet kan endast tecknas när du gör din bokning; det inte är möjligt att lägga den på eller ta bort den från en befintlig bokning vid ett senare tillfälle.

 

Kostnad:
Avbeställningsskydd EFP och andra båtreseprodukter: 55 kr / person
Avbeställningsskydd dagsturer utan bil: 30 kr / person
Avbeställningsskydd dagsturer med bil: 55 kr / person
Avbeställningsskydd kryssar: 55 kr / person

 

Vid val av avbeställningsskyddet läggs detta med automatik till för alla personer på bokningen; det är inte möjligt att endast teckna skyddet för en del av sällskapet.

 

Omfattning

Skyddet är giltigt när det är fullt betalt.

(1) Det täcker kostnaden för resan om passagerarna på bokningen inte kan börja sin resa på grund av dödsfall eller plötslig sjukdom som har uppkommit efter att skyddet tecknades.

(2) Det täcker även de omständigheterna när en resa inte kan startas på grund av brand eller inbrott i ditt hem inom två dagar före resan, eller när den försäkrade har varit inblandad i en trafikolycka på väg till hamnen.

Täckningen omfattar den försäkrade passageraren på bokningen, samt make eller sambo, föräldrar/svärföräldrar, barn, barnbarn, syskon, gudföräldrar och svåger/svägerska.

Avbeställningsskyddet omfattar bokningar/resor på alla Stena Lines linjer, som i vanliga fall skulle medföra avbokningskostnader/-avgifter enligt våra allmänna/särskilda bokningsvillkor.

Avbeställningsskyddet täcker inte omständigheter som inträffar efter första färjeresan i bokningen (dvs. när utresan har startats kan inte avbeställningsskyddet användas längre).

 

Vid avbokning:

Bokningen ska avbokas senast 1 dag efter sjukdom eller olycksfall (se 1 och 2 ovan) har inträffat.
Avbokningen ska göras på vår hemsida (om det sker innan avgång) eller på tel 0770-575700.
För att få återbetalningen, måste läkarintyg skickas in vid sjukdom, dödsattest vid dödsfall eller en polisanmälan vid brand eller olycka (se 2 ovan). Kostnader för intyg/attest återbetalas inte av Stena Line.

Intyget ska vara Stena Line tillhanda senast 10 dagar efter sjukdomen/olyckan har inträffat. Underlagen skickas till Ulla Hellgren, Stena Line Scandinavia AB, Otto Thorells gata 22, 432 44 Varberg. Intyg som inkommer senare beaktas ej.

 

Återbetalning till kund görs när intygen har registrerats hos Stena Line.
Kostnaden för avbeställningsskyddet, bokningsavgift och kreditkortsavgifter samt eventuella andra avgifter som är kopplade till bokningen återbetalas inte.
 

 

Avsnitt 5 Avgifter

Serviceavgift vid ny bokning*
Transport  tex Economy, Flexi, Premium, T/R special, Polen T/R 150 kr
Kryss 150 kr
Dagstur 75 kr

* Gäller vid bokning via telefon eller i våra terminaler/hamnar

 

Serviceavgift vid ändring av bokning*
Transport  tex Economy, Flexi, Premium, T/R special, Polen T/R 75 kr
Kryss 75 kr
Dagstur 75 kr

* Gäller vid bokning via telefon eller i våra terminaler/hamnar (Se villkor i Avsnitt 1 och Avsnitt 2)

 

Ändringsavgift vid ändring av bokning**
Transport  tex Economy, T/R special, Polen T/R 500 kr
Kryss 150 kr
Dagstur 75 kr

**Gäller vid ändring av bokning via Internet, telefon eller i våra terminaler/hamnar. 
(Se villkor i Avsnitt 1 och Avsnitt 2)

 

Övriga avgifter
Fakturaavgift (vid val av fakturabetalning) 39 kr
Portoavgift (när vi skickar bokningsbekräftelse via post) 40 kr

 

Avsnitt 6 Åldersgränser

Göteborg–Frederikshamn:  
Vid resa/dagstur utan målsman gäller generellt åldersgräns 18 år om ej annat anges. 
Avvikelser för kvällskryss kan förekomma.  

 

Varberg–Grenå:
Vid resa/dagstur utan målsman gäller generellt åldersgräns 18 år om ej annat anges. 
Avvikelser för kvällskryss kan förekomma.   
  
Göteborg–Kiel: 
Vid resa utan målsman gäller generellt åldersgräns 18 år om ej annat anges.
Vid kryssning med vändande fartyg är åldersgränsen 18 år. 

Karlskrona–Gdynia: 
Vid resa utan målsman gäller generellt åldersgräns 18 år om ej annat anges.
Vid kryssning är åldersgränsen 18 år. 

Trelleborg–Sassnitz:  
Vid resa/dagstur utan målsman gäller generellt åldersgräns 18 år om ej annat anges.     

Trelleborg–Rostock:  
Vid resa/dagstur utan målsman gäller generellt åldersgräns 18 år om ej annat anges.     

Oslo–Frederikshavn: 
Vid resa utan målsman gäller generellt åldersgräns 18 år om ej annat anges.
Vid kryssning är åldersgränsen 20 år. 

 

Alkoholförsäljning på resor till och från Sverige
Vi följer svensk alkohollag ombord vilket innebär att man måste vara 18 år för att köpa alkoholhaltiga drycker i barer och restauranger. I butiken gäller åldersgräns 20 år.

Stena Line Scandinavia AB friskriver sig från ansvar för eventuella fel lämnade i broschyrer, turlistor liksom i annan allmän information i samband med researrangemanget. Vidare förbehåller sig Stena Line Scandinavia AB rätt att utan särskild underrättelse löpande vidta förändringar i pris- och turlistor.