Sök pris & boka
Information COVID-19

För att kunna resa med Stena Line mellan Danmark och Sverige under reserestriktionerna (från måndag 11:e januari) gäller att du uppfyller något av kriterierna här:
- Svensk medborgare, styrks med pass   
- Bosatt i Sverige, styrks med utdrag ur folkbokföringsregistret
- Arbetar i Sverige, styrks med intyg från arbetsgivaren (skall innehålla: ditt namn, företagets namn, adress, kontaktperson och telefonnummer, syfte med arbetsresan samt vilka datum arbetet ska utföras inom)

Trafikinformation

Här HITTAR DU information om förändringar i tidtabellen för samtliga avgångar.

Välj rutt nedan för att få aktuell information om eventuella förseningar och övriga upplysningar. Vid vald rutt visas information för respektive avgång. Om det finns någon förseningsvarning på linjen syns den i toppen av tidtabellen. Till vänster kan du se information kring planerade underhållsarbeten, och annan nyttig information om våra fartyg. 


VÄLJ LINJE FÖR ATT SE TIDER OCH CHECK-IN INFO
  • Halmstad - Grenå, Vi har tyvärr inga dagsturer utan bil till Danmark. Gäller tillsvidare. 

Info om check-in, se respektive avgång


Avgång Ankomst Restid Fartyg

Avgång Ankomst Restid Fartyg
Dokument som behövs för att resa med Stena Line

PÅ STENA LINES LINJER TILL OCH FRÅN KONTINENTEN

En av dessa ID-handlingar krävs för resa mellan Tyskland och Sverige, Polen och Sverige, Lettland och Sverige, Tyskland och Lettland:

 

  • Pass med MRZ-kod
  • Nationellt id-kort av EU-standard, innehållande MRZ-kod eller chip, utfärdat av nationell myndighet inom EU/EES 

ID-handlingen ska kunna uppvisas vid incheckning. Detta gäller alla resenärer, även barn.

PÅ STENA LINES LINJER MELLAN DE NORDISKA LÄNDERNA

Mellan Danmark och Sverige, är id-handlingarna listade nedan godkända vid incheckning när det gäller medborgare inom EU/EES. För resande från länder utanför EU/EES är det pass som gäller som giltig id-handling vid incheckning, även för barn. 
ID-kontroll görs även på utresan från Göteborg och Halmstad. Detta för att resenärer inte ska fastna i Danmark på grund av felaktigt ID.


  • Pass med MRZ-kod,

 

Detta gäller alla resenärer, barn under 16 år som reser tillsammans med förälder/föräldrar är undantagna.

Vid saknande av enstaka ID-handlingar vid organiserade gruppresor för ungdomar såsom skolklasser, ungdomsföreningar och ungdomsidrottslag som ska resa mellan Sverige och Danmark, vänligen ta kontakt med vår Gruppreseavdelning +46 770-67 67 00

 

DOCUMENTS NEEDED TO TRAVEL WITH STENA LINE

ON STENA LINE’S ROUTES TO AND FROM THE CONTINENT

One of these documents is needed on the routes between Germany and Sweden, Poland and Sweden, Latvia and Sweden, Germany and Latvia:

 

  • Passport with MRZ code, 
  • National identity card of EU Standard, containing MRZ code or chip, issued by a national authority within the EU/EEA

 


The document is needed to be able to check-in and travel. This applies to all passengers, including children.

ON STENA LINE'S ROUTES BETWEEN THE NORDIC COUNTRIES

On the routes between Denmark and Sweden and Denmark and Norway, the identification documents listed below are approved for check-in and travel for citizens within the EU/EEA. For travelers from outside the EU/EEA, passport is the only valid document, this also applies to children.  


  • Passport with MRZ code, 
  •  

This applies to all passengers but children under 16 traveling with parent/parents is excepted and can travel on their parents ID:s.

Concerning organised group trips for youths such as school classes, youth associations or youth sports teams that shall travel between Sweden and Denmark, please contact our Group Travel Department +46 770-67 67 00

 

Reglerna ovan är Stena Lines generella regler som gäller för att resa med våra färjor till och från Sverige.
Det är resenärens skyldighet att före resan kontrollera vilken typ av dokumentation som krävs för att komma in i det land  han eller hon ska resa till.