Sök pris & boka

Om båtresan


Får jag ta med vapen på resan?

Transport av skjutvapen är föremål för särskilda förfaranden på alla linjer. Kunder som vill transportera skjutvapen (eller andra sportvapen) med Stena Line skall informera om detta vid bokning.

Alla skjutvapen måste ha giltiga handlingar och intyg som krävs av landet för utträde och inträde. Dessa handlingar måste vara tillgängliga för kontroll av de anställda vid hamnskydd, liksom för inspektion under resan. 

Transport av skjutvapen i bilen ska rapporteras vid bokningstillfället och återigen vid incheckningen bil. Anställda på hamnskydd och berörd personal på fartyget kommer att meddelas omedelbart efter anmälan om transport av vapen då förfarandet är beroende av lokala rutiner. När fartyget når sin destination, kommer transport av skjutvapen omfattas av regler i det lokala landet / hamnen. 

 

 

Förvaring

Skjutvapen skall förvaras under ägarens ansvar, inlåst i fordon, på bildäck. Observera att skjutvapen aldrig får förvaras i funktionsdugligt skick och/eller tillsammans med ammunition