Vilka identitetshandlingar behöver jag för att resa?

Vilken legitimation du behöver varierar beroende på land och din nationalitet. Det är ditt ansvar att se till att du har all dokumentation som krävs för att uppfylla kraven för immigration, tull, hälsa och andra relevanta bestämmelser. Underlåtenhet att uppvisa korrekt dokumentation kan leda till att du bötfälls, för vilket du är ansvarig.

 

Resehandlingar som krävs för att resa

 

Resor mellan Sverige och Danmark: Ett giltigt pass med MRZ-kod** krävs, ID-kort av EU-standard med en MRZ-kod krävs eller nordiska körkort. För resenärer utanför EU / EES är ett pass med MRZ-kod det enda giltiga ID-dokumentet, även för barn.

Resor mellan Sverige, Tyskland, Polen och Lettland: Ett giltigt pass med MRZ-kod* eller ett nationellt ID-kort av EU-standard med en MRZ-kod krävs.

Fordonstransporter mellan Sverige, Polen och Lettland: Vid resor med fordon måste ett giltigt tekniskt fordonsdokument (original) visas vid incheckningen. Om en släpvagn är bokad i reservationen måste det tekniska fordonsdokumentet (original) även visas för släpvagnen.

Resor mellan England och Nederländerna: Giltigt pass med MRZ-kod*. Andra passinnehavare rekommenderas att kontrollera med respektive ambassad angående vilka pass- och visumkrav som gäller.

Resor mellan Irland och Frankrike: Ett giltigt pass med MRZ-kod* eller ett europeiskt ID-kort med MRZ-kod** krävs. Andra passinnehavare rekommenderas att kontrollera med respektive ambassad angående vilka pass- och visumkrav som gäller.

Resor mellan Storbritannien och Irland: Brittiska och irländska medborgare behöver inte uppvisa ett pass för att resa mellan länderna, men det rekommenderas att ta med något av följande som bevis på identitet: Ett giltigt pass med MRZ-kod*, Fotografiskt körkort, Födelsebevis, Europeiskt ID-kort med MRZ-kod**, Nationellt ID-kort***, Internationellt studentkort, Hälsoförsäkrings-/Socialförsäkringsfotoidentitetskort, Fotografiskt buss-/tågkort eller arbets-ID-kort.

 

* Pass giltigt i minst 3 månader

** En Machine Readable Zone (MRZ) är en kod som läggs till på sidan med personuppgifter i ett identitetsdokument. Det består vanligtvis av 1-3 rader med bokstäver och siffror som innehåller den personliga informationen för dokumentinnehavaren

*** Utfärdat av en EU-medlemsstat

 

Vänligen observera: Digital identifiering är inte ett giltigt identifikationsdokument vid resor med Stena Line.

Passagerare under 18 år som reser utan en förälder /annan vårdnadshavare måste visa upp en ifylld och utskriven fullmakt samt giltig ID-handling. Fullmakten kan laddas ner på danska eller engelska. Passagerare under 18 år som reser utan en förälder /annan vårdnadshavare måste visa upp en ifylld och utskriven fullmakt samt giltig ID-handling. Fullmakten kan laddas ner på danska eller engelska.

 

Resehandlingar för passagerare på rutter mellan Sverige och Danmark

 

Resenärer inom EU/EES kan använda ett giltigt pass med MRZ-kod eller ett nationellt ID-kort enligt EU-standard med MRZ-kod och/eller chip som utfärdats av nationell myndighet inom EU/EES. Nordiska medborgare kan också använda körkort utfärdat i ett nordiskt land.

 

Detta gäller samtliga resenärer med undantag för barn under 18 år som reser i sällskap med vårdnadshavare och kan resa med vårdnadshavarens legitimation.

 

Observera:

  • Norska bankkort är inte en giltig legitimation för resor med Stena Line.
  • Elektroniska körkort är inte en giltig legitimation för resor med Stena Line.

 

För resenärer från länder utanför EU/EES är ett pass med MRZ-kod den enda giltiga ID-handlingen, även för barn.

 

Resehandlingar för passagerare på rutter mellan Sverige, Tyskland, Polen och Lettland

 

På Stena Lines rutter mellan Tyskland och Sverige, Polen och Sverige, Lettland och Sverige samt Tyskland och Lettland kan ett giltigt pass med MRZ-kod eller ett nationellt ID-kort enligt EU-standard med MRZ-kod och/eller chip, utfärdat av nationell myndighet inom EU/EES användas. Detta gäller alla resenärer, inklusive barn. 

 

Passet eller ID-kortet måste visas upp vid incheckning. Om du saknar giltigt pass eller ID-kort kommer du inte att tillåtas ombordstigning. 

 

Resehandlingar för fordon på rutter mellan Sverige, Polen och Lettland

 

När du reser med ett fordon måste ett giltigt registreringsbevis (original) för fordonet uppvisas vid incheckning. Om bokning har gjorts för släpvagn måste även registreringsbevis (original) för släpvagnen uppvisas.

 

Resehandlingar för passagerare på rutter mellan Storbritannien och Irland

 

Brittiska och irländska medborgare som reser på våra rutter mellan Storbritannien och Irland behöver inte pass för att resa till Storbritannien eller Irland, men uppmanas att visa legitimation. Ett giltigt pass eller irländskt passkort, körkort med foto, internationellt studentkort, myndighetsutfärdat ID-kort med foto, sjukförsäkrings-/personkort med foto, buss- eller tågkort med foto eller arbets-ID-kort med foto räcker vanligtvis. En födelseattest utan ID med foto är ett adekvat identitetsbevis för barn (upp till 17 år) för resor på våra kryssningar. Personer som inte är brittiska/irländska medborgare behöver giltigt pass och visum när så är tillämpligt. Kontrollera eventuella visumkrav med den relevanta ambassaden innan du reser.

 

Passagerare som anländer till våra hamnar i Storbritannien eller Irland utan aktuell giltig dokumentation får kanske inte resa in i Storbritannien eller Irland.

 

Resehandlingar för passagerare på rutter mellan Irland och Frankrike

 

Brittiska medborgare som reser till/från Kontinentaleuropa måste medföra ett giltigt pass. Kom ihåg att namnet på passet måste överensstämma med namnet på bokningen, annars får du kanske inte stiga ombord och din försäkring kan bli ogiltig.

 

Pass krävs för alla brittiska medborgare (inklusive barn och spädbarn), som är giltigt i tre månader efter datumet för återresan på alla resor till Kontinentaleuropa. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera och registrera uppgifter i sådan dokumentation och att neka ombordstigning om sådan dokumentation inte kan uppvisas på tillfredsställande sätt. Du är helt ersättningsskyldig för eventuella böter, repatriering eller andra flyttkostnader, kvarhållandekostnader och alla relaterade kostnader som vi kan ådra oss på grund av din underlåtenhet att uppvisa sådan dokumentation för relevanta myndigheter.

Det är viktigt att du har passet nära till hands för eventuell kontroll vid incheckning, ombordstigning eller avstigning av fartyget och inresa till ett land.

 

EU-medborgare som har ett officiellt europeiskt ID-kort kan använda detta eller ett giltigt pass med MRZ-kod vid resa mellan Irland och Frankrike. I vissa fall kan även visum krävas. Kom ihåg att namnet på ditt pass/europeiska ID-kort måste stämma överens med namnet på din bokning, annars får du kanske inte stiga ombord och din försäkring kan bli ogiltig. 

Pass eller europeiskt ID-kort med giltighet efter datumet för återresan krävs för alla EU-medborgare (inklusive barn och spädbarn) på resor till och från Frankrike.

 

Medborgare i andra länder bör kontakta relevant ambassad i frågor om pass- och visumkrav.

 

Resehandlingar för passagerare på rutter mellan England och Nederländerna

 

Alla EU-medborgare (inklusive barn och spädbarn) som reser till/från England måste medföra ett giltigt pass som är giltigt efter datumet för återresan.

Alla brittiska medborgare (inklusive barn och spädbarn) som reser till/från Nederländerna måste medföra ett giltigt pass som är giltigt i 3 månader efter datumet för återresan.

Medborgare i andra länder bör kontakta relevant ambassad i frågor om pass- och visumkrav.

 

Ovanstående regler är Stena Lines allmänna regler för resor med våra färjor.