Sök pris & boka

Om båtresan


Pass med på resan

Vi rekommenderar att alla som reser med oss och ska vidare ut i Europa har med sig handlingar för att kunna styrka sin identitet och nationalitet. Det innebär pass eller nationellt ID-kort.

 

För att resa med Stena Line behövs följande


Dokument som behövs för att resa med Stena Line

PÅ STENA LINES LINJER TILL OCH FRÅN KONTINENTEN

En av dessa ID-handlingar krävs för resa mellan Tyskland och Sverige, Polen och Sverige, Lettland och Sverige, Tyskland och Lettland:

 


ID-handlingen ska kunna uppvisas vid incheckning. Detta gäller alla resenärer, även barn.

PÅ STENA LINES LINJER MELLAN DE NORDISKA LÄNDERNA

Mellan Danmark och Sverige är id-handlingarna listade nedan godkända vid incheckning när det gäller medborgare inom EU/EES. För resande från länder utanför EU/EES är det pass som gäller som giltig id-handling vid incheckning, även för barn. 
ID-kontroll görs även på utresan från Göteborg och Halmstad. Detta för att resenärer inte ska fastna i Danmark på grund av felaktigt ID.


  • Pass med MRZ-kod

 

Detta gäller alla resenärer, barn under 16 år som reser tillsammans med förälder/föräldrar är undantagna.

Vid saknande av enstaka ID-handlingar vid organiserade gruppresor för ungdomar såsom skolklasser, ungdomsföreningar och ungdomsidrottslag som ska resa mellan Sverige och Danmark, vänligen ta kontakt med vår Gruppreseavdelning +46 770-67 67 00

 

DOCUMENTS NEEDED TO TRAVEL WITH STENA LINE

ON STENA LINE’S ROUTES TO AND FROM THE CONTINENT

One of these documents is needed on the routes between Germany and Sweden, Poland and Sweden, Latvia and Sweden, Germany and Latvia:

 

  • Passport with MRZ code

 

The document is needed to be able to check-in and travel. This applies to all passengers, including children.

ON STENA LINE'S ROUTES BETWEEN THE NORDIC COUNTRIES

On the routes between Denmark and Sweden the identification documents listed below are approved for check-in and travel for citizens within the EU/EEA. For travelers from outside the EU/EEA, passport is the only valid document, this also applies to children.  


  • Passport with MRZ code

 

This applies to all passengers but children under 16 traveling with parent/parents is excepted and can travel on their parents ID:s.

Concerning organised group trips for youths such as school classes, youth associations or youth sports teams that shall travel between Sweden and Denmark, please contact our Group Travel Department +46 770-67 67 00

 

Reglerna ovan är Stena Lines generella regler som gäller för att resa med våra färjor till och från Sverige.
Det är resenärens skyldighet att före resan kontrollera vilken typ av dokumentation som krävs för att komma in i det land  han eller hon ska resa till.