Sök pris & boka

Om båtresan


Pass med på resan

För att resa med Stena Line krävs giltigt pass med MRZ-kod. Detta gäller för alla resenärer och för resor till samtliga utav våra destinationer, även på våra dagsturer.


Dokument som behövs för att resa med Stena Line

PÅ STENA LINES LINJER TILL OCH FRÅN KONTINENTEN

Giltigt pass med MRZ-kod krävs för resor mellan Tyskland och Sverige, Polen och Sverige, Lettland och Sverige, Tyskland och Lettland. Detta gäller alla resenärer, även barn.

Passet skall visas vid incheckning. Har man inte ett giltigt pass kan man dessvärre inte resa.

PÅ STENA LINES LINJER TILL OCH FRÅN SVERIGE OCH DANMARK

Giltigt pass med MRZ-kod krävs för resor mellan Sverige och Danmark. Detta gäller alla resenärer, barn under 16 år som reser tillsammans med sina föräldrar/förälder är undantagna.
 
Passet skall visas vid incheckning. Har man inte ett giltigt pass kan man dessvärre inte resa.
 
Reglerna ovan är Stena Lines generella regler som gäller för att resa med våra färjor till och från Sverige.
Det är resenärens skyldighet att före resan kontrollera vilken typ av dokumentation som krävs för att komma in i det land han eller hon ska resa till.

 

DOCUMENTS NEEDED TO TRAVEL WITH STENA LINE

ON STENA LINE’S ROUTES TO AND FROM THE CONTINENT

A valid passport with MRZ code is required for travel between Germany and Sweden, Poland and Sweden, Latvia and Sweden, Germany and Latvia. This applies to all travelers, including children.
 
The passport must be presented at check-in. If you do not have a valid passport, you can unfortunately not travel.

ON STENA LINE'S ROUTES TO AND FROM SWEDEN AND DENMARK

A valid passport with MRZ code is required for travel between Sweden and Denmark. This applies to all travelers but children under 16 traveling with their parents/parent is excepted and can travel on their parents ID:s.
 
The passport must be presented at check-in. If you do not have a valid passport, you can unfortunately not travel.
 
The rules above are Stena Line's general rules that apply to traveling with our ferries to and from Sweden.
It is the traveler's obligation to check before the trip what type of documentation is required to enter the country he or she is to travel to.