Användarvillkor för sociala medier

Uppdaterad: 240321

1. Villkor för tävlingar i sociala medier

Stena Line: 240322 Sociala medier tävlingsvillkor - Villkor för tävlingsvinnare.
Tävlingsvinsten: Vinsten består av en tur- och returresa inklusive bil för 2 personer från Göteborg-Fredrikshamn
Det finns en (1) vinst att vinna för 2 personer.
 
För ytterligare information, se Villkor punkt 7: Vinsten.
 

Villkor och bestämmelser:

1. BERÄTTIGANDE: Denna tävling från Stena Line (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Sverige och som väljer att delta i tävlingen (”Deltagare”). Varje deltagare under 18 år bör kunna uppvisa antingen förälders eller vårdnadshavares samtycke till deras deltagande i tävlingen. Anställda och deras närmaste familjer (make/maka, föräldrar, barn, syskon och deras respektive makar), samt andra medlemmar i deras hushåll, hos Stena Line (”Sponsor”), deras moderbolag, dotterbolag, associerade företag, avdelningar, reklambyråer och andra samarbetspartners är inte behöriga att delta. Deltagaren anses ha läst och förstått dessa villkor och godkänner att vara bunden av dem i samband med att tävlanden deltar i tävlingen. Det är en förutsättning för deltagande att alla regler godkänns, och tävlanden ger sitt samtycke till att följa dessa regler.

 

2. SPONSOR: Sponsorn för tävlingen är Stena Line Scandinavia AB

 

3. TÄVLINGSTID: Tävlingen startar den 22 mars 2024 och avslutas den 1 april 2024 . Sista dagen för att delta i tävlingen är den 1 april 2024. Inget köpkrav.
 
4. HUR MAN DELTAR: Kampanjen är öppen för alla som vill delta i tävlingen via Facebook eller Instagram. För att delta i tävlingen på Facebook måste varje deltagare :

  • Välj ut ditt påskminne: Ta ett foto eller en video från en påskresa med Stena Line. Det kan vara en fantastisk havsutsikt, en läcker måltid ombord eller din familj som har det roligt
  • Skriv en bildtext: Beskriv och dela ditt påskminne i bildtexten! Oavsett om det är en rolig historia, en speciell stund eller bara uttrycker glädjen i din resa, låt kreativiteten flöda
  • Dela på sociala medier: Dela ditt bidrag på Facebook eller Instagram med hashtaggen #Stenaline och glöm inte att ange ditt land

 

5. DELTAGARVILLKOR / AVSTÄNGNING: Genom att delta samtycker deltagaren till våra officiella tävlingsregler, inklusive alla behörighetskrav. Deltagaren intygar och garanterar att denne inte kommer bryta mot våra villkor, är berättigad att delta i denna tävling för egen räkning (eller med samtycke från förälder eller vårdnadshavare om deltagaren är under 18 år), samt att det inskickade bidraget inte bryter mot upphovsrätten. Deltagaren bekräftar även att de har rätt att tilldela bidraget till sponsorn enligt de angivna villkoren. Sponsorn ansvarar inte för försenade, ofullständiga, oläsliga, skadade eller felaktigt formulerade tävlingsbidrag. Sponsorn förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare som inte agerar i enlighet med dessa officiella regler eller som misstänks vara inblandade i bedräglig eller olaglig verksamhet. Användningen av automatiserade processer, skript eller andra åtgärder för att manipulera kampanjen är strikt förbjuden och kommer att leda till diskvalifikation av deltagaren.

 

Genom att delta i denna tävling samtycker deltagaren till att ta emot relevant kommunikation från sponsorn och dess moderbolag, samarbetspartners eller dotterbolag, inklusive marknadsföringskommunikation och nyheter, evenemang, erbjudanden och tävlingar. För- och efternamnet på vinnaren kan meddelas via Stena Lines Facebook-sida för respektive marknad. Vinnaren (som definieras nedan) kan bli ombedd att delta i sociala medieaktiviteter för att marknadsföra Stena Line, inklusive att skapa ett inlägg om sin vinst på Facebook, Instagram och/eller Twitter (i enlighet med sponsorns rimliga anvisningar).


6. FASTSTÄLLANDE AV VINNARE: Vinnaren kommer att utses av en jury och meddelas via kommentar eller direktmeddelande på Facebook eller Instagram. Beslutet är slutgiltigt, och ingen korrespondens kommer att inledas. När vinnaren har meddelats måste denne bekräfta inom 5 arbetsdagar och påbörja förberedelserna för att hämta vinsten.
 
7. VINSTEN: Vinsten består av en tur- och returresa inklusive bil för 2 personer från Göteborg-Fredrikshamn. En vinst finns tillgängligt.  Resan måste bokas inom 6 månader, beroende på tillgänglighet. Vinsten kan inte överlåtas; inga ersättningar eller kontantalternativ är tillåtna, förutom enligt sponsorns enskilda bedömning. Alla skatter och eventuella andra kostnader relaterade till vinsten, som inte uttryckligen anges i dessa officiella regler, är vinnarens enskilda ansvar. Vinsten måste genomföras inom ett kalenderår från det att vinnaren meddelas.

 
8. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER: Genom att delta tilldelar och överför deltagarna villkorslöst alla rättigheter, äganderätt och intresse i och till sitt bidrag till sponsorn, inklusive, utan begränsning, upphovsrätten däri. Sponsorn har rätten, enligt sitt eget godtycke, att redigera, sammansätta, omvandla, skanna, duplicera, sända, publicera eller på annat sätt använda (och ge andra rätten att använda) bidraget för varje ändamål som sponsorn anser nödvändigt eller önskvärt. Detta inkluderar användning på sponsorns webbplatser, i filmer och andra sändningar, samt via sociala mediekanaler (inklusive men inte begränsat till Facebook, Instagram och Twitter). Varje deltagare avsäger sig oåterkalleligt alla så kallade moraliska rättigheter som han/hon kan ha i bidraget.

 

Genom att acceptera vinsten samtycker vinnaren till användningen av sitt namn för reklam, marknadsföring och PR av sponsorn eller en av sponsorn utsedd part i samband med bidraget. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, eventuella online-annonser, utan ytterligare kompensation, förutom där det är förbjudet enligt lag.

 
9. RESA: Deltagande och resor måste ha sin utgångspunkt från Göteborg. Själva resan som eventuell vinst omfattas av Stena Lines normala transportvillkor och är beroende av tillgänglighet. Samtliga biljetter som tilldelas i samband med tävlingen är ej utbytbara och får ej överlåtas till tredje part. Vid eventuell avbokning från vinnarens sida, oavsett skäl, behöver ingen alternativ lösning erbjudas. När bokningen är bekräftad får reservationer inte ändras. Alla andra kostnader i samband med resan är vinnarens ansvar.

 

Stena Line kommer inte att hållas ansvarig om passagerare inte följer de angivna avgångstiderna på sina biljetter. Deltagarna samtycker till att förväntas använda sitt eget fordon för att ta sig till avgångshamnarna. Passagerare måste säkerställa att de fullt ut följer alla relevanta tull- och immigrationskrav, inklusive lämpliga pass- och visumkrav. Passagerare uppmanas starkt att teckna tillräcklig reseförsäkring.

 
10. BEGRÄNSNING AV ANSVAR: Stena Line kommer inte att hållas ansvarig för något misslyckande att uppfylla detta erbjudande där ett sådant misslyckande orsakas av omständigheter som utgör force majeure. Sådana omständigheter kan inkludera, men är inte begränsade till, svåra väderförhållanden, brand, översvämning, krig, jordbävning, upplopp, arbetskonflikt, naturkatastrofer, överordnad lagstiftning eller händelser som, utan fel från någon part, gör utförandet omöjligt eller oförmöget att genomföras tillfredsställande.

 
11. ALLMÄNT: Sponsorn förbehåller sig rätten, enligt sitt eget gottfinnande, att när som helst och utan förvarning avbryta, upphäva eller ändra en del eller hela denna tävling om det enligt sponsorns åsikt finns någon misstänkt eller faktisk bevisning på elektronisk eller icke-elektronisk manipulering av någon del av tävlingen, eller om virus, buggar, obehörig mänsklig inblandning, bedrägeri eller andra orsaker fördärvar eller påverkar administrationen, säkerheten, rättvisan eller integriteten och korrekta genomförandet av tävlingen. Vid sådana händelser kan sponsorn ogiltigförklara eventuella inlägg som misstänks vara involverade och tilldela vinst(er) bland alla behöriga inlägg som mottagits fram till datumet för tävlingens upphörande. Om sponsorn inte genomdriver något villkor i dessa officiella regler innebär det inte att sponsorn avstår från det villkoret eller något annat villkor. Sponsorn förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare som bryter mot dessa officiella regler. 


12. INTEGRITET: Informationen som samlas in från deltagare kommer endast att användas för att möjliggöra deltagande i tävlingen och för de ändamål som anges i klausulerna ovan. All personlig information som deltagaren tillhandahåller i samband med tävlingen kommer att samlas in och behandlas av sponsorn och Stena Line "marknad".