Avbeställningsskydd för färjeresor, dagsturer och kryssar

Vi rekommenderar att teckna vårt avbeställningsskydd när du gör din bokning . Den täcker kostnaderna för resan och ger dig rätt till återbetalning om du behöver avboka din bokning på grund av sjukdom eller olycka.
Avbeställningsskyddet kan endast tecknas när du gör din bokning; det inte är möjligt att lägga den på eller ta bort den från en befintlig bokning vid ett senare tillfälle.

 

Kostnad:
Avbeställningsskydd EFP och andra båtreseprodukter: 55 kr / person
Avbeställningsskydd dagsturer utan bil: 55 kr / person
Avbeställningsskydd dagsturer med bil: 55 kr / person
Avbeställningsskydd kryssar: 55 kr / person

 

Vid val av avbeställningsskyddet läggs detta med automatik till för alla personer på bokningen; det är inte möjligt att endast teckna skyddet för en del av sällskapet.

 

Omfattning

Skyddet är giltigt när det är fullt betalt.

(1) Det täcker kostnaden för resan om passagerarna på bokningen inte kan börja sin resa på grund av dödsfall eller plötslig sjukdom som har uppkommit efter att skyddet tecknades.

(2) Det täcker även de omständigheterna när en resa inte kan startas på grund av brand eller inbrott i ditt hem inom två dagar före resan, eller när den försäkrade har varit inblandad i en trafikolycka på väg till hamnen.

Täckningen omfattar den försäkrade passageraren på bokningen, samt make eller sambo, föräldrar/svärföräldrar, barn, barnbarn, syskon, gudföräldrar och svåger/svägerska.

Avbeställningsskyddet omfattar bokningar/resor på alla Stena Lines linjer, som i vanliga fall skulle medföra avbokningskostnader/-avgifter enligt våra allmänna/särskilda bokningsvillkor.

Avbeställningsskyddet täcker inte omständigheter som inträffar efter första färjeresan i bokningen (dvs. när utresan har startats kan inte avbeställningsskyddet användas längre).

 

Vid avbokning:


Bokningen ska avbokas senast 1 dag efter sjukdom eller olycksfall (se 1 och 2 ovan) har inträffat.

Avbokningen ska göras på vår hemsida (om det sker innan avgång) eller på tel 0770-575700.

För att få återbetalningen, måste läkarintyg skickas in vid sjukdom, dödsattest vid dödsfall eller en polisanmälan vid brand eller olycka (se 2 ovan). Kostnader för intyg/attest återbetalas inte av Stena Line.

Intyget ska vara Stena Line tillhanda senast 10 dagar efter sjukdomen/olyckan har inträffat. Underlagen skickas till Jessica Allansson, Stena Line Scandinavia AB, Grenåvägen 22, 302 50 Halmstad. Intyg som inkommer senare beaktas ej.

 

Återbetalning till kund görs när intygen har registrerats hos Stena Line.

Kostnaden för avbeställningsskyddet, bokningsavgift och kreditkortsavgifter samt eventuella andra avgifter som är kopplade till bokningen återbetalas inte.