Uppförandekod

Nolltolerans för dåligt beteende

Resor ska man njuta av. De ska vara avkopplande, trygga och något vi alla ser fram emot. På Stena Line strävar vi efter att se till att våra gäster får en fantastisk reseupplevelse och vi är fast beslutna att erbjuda en trygg och säker miljö för alla våra gäster oavsett kön, sexualitet, etnicitet eller religiös övertygelse. Vi är mycket stolta över våra rena och städade fartyg, hamnar och terminaler och vi skulle uppskatta ert stöd för att upprätthålla våra höga krav.

 

Alla våra anställda följer dessa principer och värderingar med respekt och omtanke för alla våra gäster. De finns till hands för att hjälpa er. Respektera dem och följ alla deras instruktioner.

 

Respektera vårt hem som du skulle ditt eget

 

Vårt fartyg är vår besättnings andra hem. De bor och arbetar ombord på fartyget och därför ber vi att alla våra gäster är respektfulla och uppmärksamma om detta och behandlar deras hem som om det vore ditt eget hem. 

 

Ta ställning när vi behöver det

 

Störiga gäster kan förstöra allas resa. De kan utsätta ett fartyg, dess passagerare och besättning för fara samt vara till besvär för alla. Vi kommer alltid att ta ett fast ställningstagande för att skydda vår besättning, gästerna och fartyget mot oacceptabelt beteende.

 

Uppförandekod

 

Alla passagerare måste se till att deras beteende är acceptabelt och avstå från oacceptabelt beteende, inklusive men inte begränsat till:

 

 • Använda skrämmande eller hotande ordval eller beteende gentemot andra gäster eller besättningen
 • Högljutt och bullrigt beteende eller beteende på ett sätt som kan orsaka fara eller nödläge
 • Underlåtenhet att alltid hålla barn under 15 år under uppsikt och i sällskap av en ansvarig vuxen
 • Använda oförskämt eller kränkande ordval, gester, förolämpningar eller liknande beteende
 • Lägga fötterna på säten eller ryggstöd eller ligga på sätena
 • Vara berusad och/eller bråkig på grund av alkohol eller droger
 • Ta med alkohol ombord på fartyget för konsumtion under överfarten
 • Ha på sig olämpliga kläder eller ta av skorna eller lägga fötterna på möblerna
 • Skada eller störa fartygets fixturer, nödutgångar eller larm
 • Röka på obehöriga platser
 • Kasta något överbord (använd soptunnorna som finns tillgängliga)
 • Skada egendom eller utrustning, inklusive hytter eller sviter, lämna kvar skräp på golvet eller smutsa ner möbler/utrustning
 • Se till att alla våra anläggningar behandlas med respekt och är i gott skick för gästerna efter dig

 

Nolltolerans för överträdelser av uppförandekoden

 

Stena Line har en nolltolerans när det gäller oacceptabelt beteende från passagerare. Alla som bryter mot någon av reglerna ovan kommer att tas bort från fartyget och förbjudas att resa med Stena Line i framtiden. Om vi anser att du har uppträtt på ett oacceptabelt sätt medan du reser med oss kommer vi att vidta alla åtgärder som vi anser är rimliga för att hindra dig från att fortsätta ditt beteende, inklusive:

 

 • Ett permanent förbud att resa med Stena Line
 • Neka ombordstigning eller kräva att du lämnar fartyget före avresa om du redan är ombord
 • Avboka alla ytterligare bokningar, inklusive eventuella återresor
 • Vi kommer att kontakta myndigheterna vid eventuell brottsskada och/eller brott som begås ombord Stena Line

 

Hjälp oss att göra resan till en trevlig upplevelse för alla och bete dig på ett ansvarsfullt och hänsynsfullt sätt.

 

Var ansvarig. Var respekterande. Var omtänksam. Låt oss göra det till en resa som alla kan njuta av.