Uppförandekod

Nolltolerans mot dåligt uppförande

 

Att resa är något som ska njutas av, det ska vara avslappnande, säkert och något vi alla ser fram emot. På Stena Line strävar vi mot att försäkra en fantastisk reseupplevelse för alla gäster, och vi är engagerade i att ge en säker miljö för alla oavsett kön, sexualitet, etnicitet eller religiösa trosbekännelser. Vi är stolta över att ha ordning och reda på våra fartyg, hamnar och terminaler och vi uppskattar ditt samarbete i att hjälpa oss upprätthålla denna standard.

 

Alla våra anställda lever efter dessa principer och värderingar, med respekt och omsorg för alla våra gäster. De finns där för att hjälpa dig. Var god respektera dem och följ deras instruktioner.

 

Respektera vårt hem som om det vore ditt

 

Vårt fartyg är besättningens hem bortom hemmet. De bor och arbetar ombord, och vi ber alla våra gäster att ta med sig detta, visa respekt och behandla deras hem som du skulle behandla ditt eget. 

 

Vi tar ställning när det krävs

 

Bråkiga gäster kan ställa till det för alla. De kan sätta ett fartyg, dess passagerare och besättning i fara, och vara ett störande moment för alla ombord. Vi kommer alltid ta ställning för att skydda vår besättning, gäster och fartyget från allt dåligt uppförande.

 

Uppförandekoden

 

Alla passagerare måste säkerställa att deras egna uppförande är acceptabelt och avstå från oacceptabelt uppförande inklusive men inte begränsat till:

 

 • Använda sig av otrevligt, hotande eller våldsamma gärningar eller uppförande gentemot andra gäster eller besättningen
 • Högljutt eller störande uppförande som kan skapa fara eller oro
 • Underlåtenhet att alltid hålla barn under 15 år under uppsikt och i sällskap av en ansvarig vuxen
 • Använda sig av otrevligt språk, gester, förolämpningar eller liknande beteende
 • Sätta sina fötter på säten eller sätesryggar eller lägga sig på sätena
 • Vara berusad och/eller bete sig otrevligt på grund av alkohol eller droger
 • Ta med sig alkohol för konsumtion ombord
 • Inte ha på sig lämpliga kläder, ta av sig skorna eller sätta fötterna på möbler
 • Att på något sätt skada eller påverka fartygets armaturer och inredning, nödutgångar eller larm
 • Att röka i områden där rökförbud råder
 • Slänga någonting överbord (var god använd er av papperskorgarna)
 • Skada på någon egendom eller utrustning, inklusive hytter och sviter, med inget skräp kvarlämnat på golvet eller skada på möbler.

 

Vi önskar att alla våra anläggningar behandlas med respekt och lämnas i gott skick för nästa gäst. 

 

Nolltolerans till brott mot Uppförandekoden

 

Stena Line har en nolltoleranspolicy mot oroligt beteende från våra passagerare. Alla som finner sig i brott mot de regler som nämndes ovan kommer avlägsnas från fartyget och förbjudna att resa med Stena Line i framtiden. Om vi anser att du har uppträtt dig på ett sätt som bryter mot våra regler när du reser med oss så kommer vi utnyttja alla medel vi anser vara lämpliga för att förhindra att detta beteende fortlöper, vilket inkluderar:

 

 • Ett permanent förbud att resa med Stena Line
 • Neka ombordstigning, eller om du redan är ombord, be dig avlägsna dig från fartyget innan vi lämnar hamnen
 • Avboka samtliga planerade resor, inklusive returresor
 

Vi kommer notifiera polis vid eventuell brottsskada och/eller brott som begås ombord Stena Line.

 

Var god hjälp oss göra resan till en njutbar upplevelse för alla ombord, och bete dig respektfullt och ansvarsfullt.

 

Var Ansvarsfull. Var Respektfull. Var Omtänksam. Låt oss tillsammans göra det till en underbar resa för alla.