Finns det kollektivtrafik till hamnen?

De flesta av våra hamnar är väl anslutna och trafikeras av kollektivtrafik – järnväg, buss och taxi.  Vad som finns tillgängligt varierar från hamn till hamn.  För mer information om kollektivtrafikförbindelserna till din avgångs- eller ankomsthamn, välj rutten i fråga i huvudmenyn och se sedan den aktuella hamninformationssidan.