Sök pris & boka

Resevillkor Stena Line


Vad innebär alternativ tvistlösning?

Alternativ tvistlösning är en process där ett oberoende organ tar hänsyn till fakta i en tvist och försöker lösa tvisten utan att du måste gå till domstol. Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat ett klagomål (se punkt 2 i våra resevillkor) kan du kontakta den instans för alternativ tvistlösning vi använder oss av. Du kan skicka ett klagomål till det organ för hantering av klagomål som anges nedan.

 

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

Tel: 08-508 860 00

Fax: 08-508 860 01

Webb:www.arn.se

E-post:arn@arn.se

 

Du kan även skicka ett klagomål till de berörda organ för hantering av klagomål som finns listade i följande länk:http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/2010_1177_national_enforcement_bodies.pdf

 

Dessutom, kan tvister lämnas in för hantering online via European Commission Online Dispute Resolution-plattformen.