Vilka avgifter och avbokningsavgifter gäller och när?

Eventuella rabatter eller poäng baseras på priset innan andra avgifter läggs till. De olika avgifterna som tillämpas visas nedan:-

 

Avgifter

Avgifter tillkommer och kostnaden varierar beroende på om du reser med ett fordon eller till fots. Avgifter för barn motsvarar 50 % av vuxenpriserna.

 

Miljöavgifter

Som en del av sjöfartsnäringens strävan att bli ännu grönare och miljövänligare infördes ett nytt tak för svavelhalten i bränsle i början av 2020. Detta är en global förordning som Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) tillämpar på all sjöfart runtom i världen. Målet med förordningen är att avsevärt och successivt minska svavelutsläppen inom alla områden av den internationella sjöfarten. Ett tak på 0,5 % svavel innebar en kombination av högre bränslekostnader och/eller investeringar i flottan för alla färjeoperatörer i regionen för att övergå till bränslen med låg svavelhalt eller en likvärdig lösning från och med den 1 januari 2020. Det nya direktivet innebär ökade driftskostnader som ligger bortom Stena Lines kontroll och därför infördes en miljöavgift som mildrade de tillkomna kostnaderna. Observera att avgifterna kan komma att förändras beroende på utvecklingen av bränslepriserna. I detta fall gör vi vårt yttersta för att informera om det i så god tid som möjligt.

 

Europeiska unionen har infört sitt utsläppshandelssystem (ETS) för sjöfartsindustrin, vilket innebär att rederier måste köpa utsläppsrätter för koldioxid och andra föroreningar. Pengarna från utsläppsrätterna kommer att användas till EU:s gröna fond. Vi kommer att inkludera en tilläggsavgift i våra biljettpriser för att täcka utgiften till EU för resor från och med den 1 januari 2024. Det här påverkar färjerutter mellan två EU-länder, men även till viss del rutter mellan ett EU-land och ett land utanför EU. 

 

Läs mer om ETS här:
EU inför utsläppshandelssystem (ETS) för sjöfartssektorn 2024 – så påverkas Stena Line och kunderna – StenaLine.com

 

Serviceavgift

Denna avgift gäller när du bokar någon typ av resa via telefon eller personligen i hamnen. Du kommer inte att debiteras denna avgift när du bokar online. 

 

Ändringsavgift

Denna avgift gäller när du ändrar avgångstid, dag eller rutt för en resa. Alla prisskillnader kommer också att debiteras.

 

Ändringar som icke medför ändringsavgifter

• Ändringar av passageraruppgifter

• Ändringar av fordonsdetaljer

• Lägga till hytter, måltider eller Stena Plus till en bokning

 

Ändringsavgifter offline

Eventuella ändringar som görs via telefon eller personligen i hamnen på bokningar som kan ändras på vår webbplats, kommer att medföra en ändringsavgift. 

 

Avbokningsavgift

Avbokningsavgifter kan tillkomma men beror på din biljettyp

 

Hotellresor och semester med självhushåll:

Ändringar kan göras i en bokning utan kostnad om de görs inom 7 dagar efter det ursprungliga bokningsdatumet och minst 40 dagar före avresa.