Är era hamnar och fartyg anpassade för passagerare med nedsatt rörlighet?

Nästan alla våra hamnar & färjor är anpassade för att tillfredsställa behoven hos passagerare med funktionshinder/rörelsehindrade.  På vissa färjor och turer kan tillgången till plats för resenärer i rullstol och med hjälpmedel för rörelsehindrade vara begränsad. Självklart hjälper vi gärna till med arrangemang för att hjälpa behövande med ombordstigning och avstigning i hamnar eller ombord på fartygen, och besättningen är utbildad för detta. Om du har en funktionsnedsättning, såsom nedsatt rörlighet eller annat och behöver hjälp bör du informera oss om dina specifika krav minst 48 timmar före avgång genom att kontakta oss på telefon eller e-post.  Vi kan kräva att du reser med en ledsagare om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, om du inte klarar dig själv vid evakuering från färjan, om du behöver hjälp för att lyftas, om du behöver personlig vårdhjälp eller inte förstår säkerhetsinstruktioner. I sådant fall tas inga avgifter ut för ledsagaren.

 

Ledarhundar kan tas med utan kostnad och med full tillgång till promenaddäck på alla Stena Lines rutter och fartyg.  All nödvändig dokumentation måste kunna uppvisas för ledarhund och assistanshund vid incheckning i hamnen och lämpliga selar och jackor måste finnas för hunden.

 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1177/2010 från den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resa på hav och inre vattenvägar samt om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (införlivad med nationell brittisk lag genom avsnitt 3 i Europeiska Unionens (utträdes-) akt 2018)

 

Kvalitetsmeddelande:

Stena Line Ltd utbildar bokningspersonal, terminalpersonal och fartygsbesättningar som har kontakt med resenärer i behov vid funktionshinder. Denna utbildning har utformats speciellt för personal i våra kontaktcenter, hamnar och ombord på fartygen, och ger kunskaper om hur rörelsehinder kan påverka passagerarna och vad vi kan göra för att de ska få bästa möjliga service vid resor med Stena Line.

Utbildningen ges av en utbildare ombord eller med en datorbaserad utbildningsmodul som underhålls med regelbunden uppdatering efter behov och intyg sparas för genomgången utbildning. Passagerare uppmuntras att lämna sina synpunkter på bemötandet via formuläret för kundnöjdhet ombord eller via e-post, vilket utnyttjas för uppföljning och förbättring av våra tjänster.