Observera

Värt att veta innan du reser - senaste råden om att resa samt inresekrav för dit du skall resa.

Är era hamnar och fartyg anpassade för passagerare med nedsatt rörlighet?

Nästan alla våra hamnar & färjor är anpassade för att tillfredsställa behoven hos passagerare med funktionshinder/rörelsehindrade.  Vissa färjor och resor kan ha en begränsning på antalet rullstolsburna gäster och gäster som använder rörelsehjälpmedel som kan resa. Självklart är vi alltid glada att arrangera för alla som behöver hjälp i hamnarna eller ombord på fartygen. Om du har en funktionsnedsättning, nedsatt rörlighet eller annan funktionsnedsättning & behöver hjälp, bör du informera oss om dina specifika krav minst 48 timmar före resan genom att ringa oss.  Vi kan komma att kräva att du reser med en ledsagare om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, om du inte själv kan evakuera från färjan, om du behöver hjälp för att lyftas, om du behöver personlig vårdhjälp eller inte kan förstå säkerhetsinstruktioner. Om detta är fallet kostar det inget extra för vårdhjälpen.

 

Ledarhundar har rätt till fri resa och full tillgång till promenaddäck på alla Stena Lines rutter och fartyg.  Alla ledar- och assistanshundar måste ha nödvändig dokumentation när de checkar in i hamnen och måste ha lämpliga selar och jackor under hela resan.

 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1177/2010 från den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resa till sjöss och på inre vattenvägar samt om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (införlivad med nationell brittisk lag genom avsnitt 3 i Europeiska Unionens (utträdes-) akt 2018))

Contact frequently asked question icon

Vanliga frågor