Kan jag resa om jag är gravid?

Det finns inga restriktioner för gravida kvinnor att resa när som helst under graviditeten på våra seglingar med undantag för rutten Rosslare till Cherbourg och Harwich till Hoek van Holland (se nedan). Passagerare bör dock vara medvetna om att det är deras eget ansvar att försäkra att de är hälsosamma nog för sin resa.

 

Eftersom reseförsäkringar kan påverkas bör alla gravida passagerare kontakta sitt försäkringsbolag för att klargöra vad som täcks av försäkringen.

 

Under vissa specifika omständigheter förbehåller vi oss rätten att neka dig tillgång till våra färjor eller kräva läkarintyg, oavsett var i graviditeten du befinner dig.

 

För resor på rutten Rosslare – Cherbourg kan gravida kvinnor upp till 28 veckor resa utan begränsningar. När du är gravid i vecka 28–31 krävs ett läkarintyg som bekräftar att du kan resa. Från 32 veckor och därefter är resor inte tillåtna på denna rutt.

 

För resor på Harwich – Hoek van Holland-rutten får gravida kvinnor endast resa i upp till 36 veckor. Om du väntar mer än ett barn får du endast resa i upp till 34 graviditetsveckor. En läkare bör rådfrågas före resan och reseförsäkring rekommenderas.