Vad händer om min resa blir försenad eller inställd?

Vi strävar alltid efter att informera passagerare om eventuella förseningar eller inställda resor före resan. I händelse av förseningar kommer vi att hålla dig informerad och hjälpa till på alla sätt vi kan, men vi kan inte ta ansvar för eventuella kostnader eller olägenheter som uppstår om förseningen beror på dåligt väder. Se våra Resevillkor som beskriver våra rättsliga kvar när en försenad eller inställd resa är vårt direkta ansvar.