Kan jag stanna i fordonet under resan?

Av säkerhetsskäl får passagerare inte stanna kvar i sitt fordon när färjan är till sjöss.  Innan avgång säkras fordonsdäcket av vår besättning och tillträde till däcket är inte tillåtet under överfarten.