Kan jag stanna i fordonet under resan?

Av säkerhetsskäl är passagerare inte tillåtna att stanna i fordonet när färjan är till havs. Innan avgång säkras fordonsdäcket av besättningen ombord och stängs för allmänheten. Passagerare är inte tillåtna att besöka fordonsdäcket under resans gång. På vissa längre resor, när husdjur får stanna kvar i fordonet, kan du boka ett besök till ditt fordon tillsammans med medlemmar från besättningen. För att boka ett besök, kontakta vår Gästservice. När vi anländer i hamn blir alla passagerare notifierade om när de kan återgå till sina fordon och lämna färjan.