Finns laddningsanläggningar för elbilar ombord?

För närvarande är det inte möjligt att ladda elbilar ombord på våra färjor.