Sök pris

OM STENA LINE

Stena Line är ett av världens största färjerederier med en modern flotta på 35 fartyg och Europas mest heltäckande linjenät bestående av 22 färjelinjer i Skandinavien och runt Storbritannien.


Genom att ständigt utveckla sin service och sina produkter har Stena Line nått en stark position med betydande marknadsandelar på alla sina marknadsområden. Stena Line koncernen är ett internationellt transport- och reseserviceföretag med Europas mest heltäckande linjenät.


- 22 färjelinjer i Skandinavien, runt Storbritannien och till Baltikum
- Förbindelser mellan nio länder
- 35 fartyg i trafik
- Cirka 5 500 anställda
- Omsättning cirka 12 000 MSEK


Stena Line har betydande marknadsandelar på alla företagets marknadsområden. Den starka positionen är resultatet av en innovativ företagskultur, som stimulerar service- och produktutveckling, i kombination med strategiska företagsförvärv.


VISION

The leading and most attractive ferry company in the world
Kunderna ska få den bästa möjliga upplevelsen när de väljer Stena Line för att resa, semestra, koppla av eller transportera gods. Fokus ligger på att ständigt förbättra servicen genom att bland annat utveckla nya, innovativa produkter och tjänster som skapar värde för kunderna.

AFFÄRSIDÉ

Vi ska utveckla, sälja och leverera attraktiva, tillförlitliga och effektiva färjetransporter och tillhörande verksamheter och tjänster så att:
när gästerna når sina destinationer ska de ha haft en mycket positiv upplevelse,
frakt-, transport- och logistikkunder kan transportera gods till sina destinationer på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt.
På så sätt skapar vi ett hållbart och lönsamt företag och blir en attraktiv arbetsgivare som låter våra medarbetare utvecklas för att göra skillnad.

Organisationsnummer: 556231-7825 

Kontakta oss: info.se@stenaline.com  
Läs mer om Stena Line-koncernen på www.stenaline.com

SE VÅR FILM - TAKE CARE