Sök pris & boka

Allianz Global Assistance reseförsäkring


Är jag försäkrad mot en redan befintlig medicinska diagnos?

Försäkringen gäller inte för alla skador som direkt eller indirekt är en följd av redan befintliga medicinska diagnoser, detta gäller i följande fall:

  • Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnader till följd av tillstånd vars medicinska diagnos ställts mindre än två månader före betalning erlades för denna försäkring.
  • Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnader till följd av sjukdom vars tillstånd inte var stabilt två månader före betalning erlades för denna försäkring. Detta innebär att du inte får ha ändrat din medicinering, haft några icke rutinmässiga läkarbesök eller särskilda utredningar om ditt medicinska tillstånd.

För fullständig information om hur din försäkring gäller avseende redan existerande medicinska diagnoser, vänligen se ditt försäkringsvillkor ”Hälsoundantag”. Detta avsnitt är detsamma för alla produkter som erbjuds. Kompletterande reseförsäkring / Reseförsäkring

**Vänligen observera att kompletterande reseförsäkring har en gräns på 1500 kronor. Om du behöver medicinsk hjälp eller att ansöka om sjukvårdskostnader borde du kontakta i första hand din hemförsäkring.**