Får barn och ungdomar resa utan tillsyn av vuxna?

Alla som är 17 år eller yngre måste resa med en förälder eller vårdnadshavare som är 18 år eller äldre, utom när nedanstående villkor är uppfyllda.

 

På resor mellan Sverige och Danmark får unga vuxna mellan 16 och 17 år resa utan en förälder eller vårdnadshavare med en ifylld, utskriven ansvarsfriskrivning (från en förälder eller vårdnadshavare) och en giltig ID-handling.

 

 På rutterna på Irländska sjön får unga vuxna mellan 16 och 17 år resa utan en förälder eller vårdnadshavare som är 18 år eller äldre om de kan visa upp ett skriftligt intyg från en förälder eller vårdnadshavare.