Vilka är Stena Lines ålderskategorier?

De tre huvudsakliga ålderskategorierna är vuxna (över 16 år), barn (4–15 år) och spädbarn (upp till 3 år). Spädbarn reser gratis på alla rutter. 

 

På resor mellan Sverige och Danmark får unga vuxna mellan 16 och 17 år resa utan en förälder eller vårdnadshavare med en ifylld, tryckt ansvarsfriskrivning (från en förälder eller vårdnadshavare) och en giltig ID-handling.

 

 På rutterna på Irländska sjön får unga vuxna mellan 16 och 17 år resa utan en förälder eller vårdnadshavare som är 18 år eller äldre om de kan visa upp ett skriftligt intyg från en förälder eller vårdnadshavare.