Hur lång tid har jag på mig att använda mina poäng?

Dina poäng är giltiga från resedatum till den 31 december följande år.

 

Exempel 1:

Du tjänar poäng i februari 2023. Dessa poäng är giltiga till 31 december 2024.

 

Exempel 2:

Du tjänar poäng i december 2023. Dessa poäng är giltiga till 31 december 2024. Om du sedan tjänar fler poäng under 2024 upphör dessa nya poäng att gälla 31 december 2025.

 

När poängen löper ut kan du inte längre använda dem för att betala. Du kan kontrollera när dina poäng går ut genom att logga in på ditt onlinekonto.