Hur samlar jag poäng ombord?

Varje gång du checkar in får du ett papperskort med ditt medlemsnummer och nivå. Visa detta kort för kassören när du köper eller betalar för något ombord.